Kuidas valida kemikaalikinnast

Kemikaalide käsitsemisel on tähtis, et töötajate käed oleksid kaitstud. Sobilike kinnaste väljaselgitamiseks on soovitatav küsida järgmist.

–          Mis tüüpi kemikaale käsitsetakse?

–          Missugune on kokkupuude kemikaaliga? Kas ulatuslik või esineb üksnes pritsmeid?

–          Milline on kokkupuute kestus?

–          Kas kaitset vajavad ainult käed või ka käsivarred?

–          Millist haaret kasutatakse?

Pärast ohtude tuvastamist on aeg valida õiged kindad. Kemikaalikindlad kindad on valmistatud mitmesugustest kummiliikidest – looduslik kumm, butüül, neopreen, nitriil ja fluorosüsivesinik (vitoon) – või plastiliikidest nagu polüvinüülkloriid, polüvinüülalkohol ja polüetüleen. Parima tulemuse saavutamiseks võib neid materjale omavahel segada või lamineerida.

Kemikaalikinnaste põhilised materjalid

Nitriilkindad on valmistatud kopolümeerist ja kaitsevad kloorilahuste eest (nt triklooretüleen ja perkloroetüleen). Nad tagavad kaitse õlide, rasvade, hapete, leeliste ja alkoholide käsitsemisel, kuid üldiselt ei soovitata neid kasutada tugevatelt oksüdeeruvate ainete, aromaatsete lahuste, ketoonide ja atsetaatidega töötamisel.

Neopreenkindad on valmistatud sünteetilisest kummist, mis tagab elastsuse, hea haarde ja tiheduse ning rebenemiskindluse. Nad kaitsevad hüdraulikavedelike, bensiini, alkoholide ning orgaaniliste hapete ja leeliste eest. Üldiselt on nende kemikaali- ja kulumiskindlus parem kui looduslikust kummist valmistatud kinnastel.

Looduslikust kummist (lateksist) valmistatud kindad on mugavad, nad pakuvad suurepärast tõmbetugevust, elastsust ja temperatuuritaluvust. Peale selle, et kindad kaitsevad lihvimisest ja poleerimisest tekkivate kriimustuste eest, tagavad nad kaitse ka happe-, leelis-, soola- ja ketoonlahustega töötamisel. Neile, kes on lateksi suhtes allergilised, on sobivad alternatiivid näiteks hüpoallergilised, voodriga või pulbrita kindad.

Butüülkindad valmistatakse sünteetilisest kummist ning need kaitsevad paljude kemikaalide, näiteks peroksiidi, raketikütuse, väga sööbivate hapete ja tugevate leeliste eest. Kindad on oksüdatsiooni- ja hõõrdumiskindlad ning püsivad elastsena ka madalatel temperatuuridel.

Standard EN 374

Standardis EN 374 kirjeldatakse kinnaste võimet kaitsta kandjat kemikaalide ja/või mikroorganismide eest.

EN 374-1:2003; EN 374-2:2003 – kaitse kemikaalide ja mikroorganismide eest. Standard EN 374-1:2003 täpsustab nõudeid kinnastele, mis kaitsevad nende kandjat kemikaalide ja/või mikroorganismide eest, ning määrab terminid, mida kasutatakse. Standardi EN 374-2:2003 järgi on mikroorganismide eest kaitsev kinnas vettpidav ja läbistamiskatses saanud vähemalt taseme 2. Kinnas ei tohi katse käigus lasta läbi vett ega õhku. Kontrollitakse ka kinnaste vastavust AQL-ile (Acceptable Quality Level ehk aktsepteeritud kvaliteeditase). • 3. taseme AQL peab olema 0,65 • 2. taseme AQL peab olema 1,5 • 1. taseme AQL peab olema 4,0
EN 374-3:2003 – kaitse kemikaalide ja mikroorganismide eest. Kemikaalikindla kinda piktogrammi juurde peab olema märgitud kolmekohaline kood. See kood viitab kemikaali kooditähele 12 standardkemikaali loendis. Kemikaali kindast läbitungimise aeg peab olema vähemalt 30 minutit.

Kooditäht Kemikaal CAS-number Klass
A Metanool 67-56-1 Primaarne alkohol
B Atsetoon 67-64-1 Ketoon
C Atsetonitriil 75-05-8 Nitriilühend
D Diklorometaan 75-09-2 Kloorparafiin
E Süsinikdisulfiid 75-15-0 Väävlit sisaldav orgaaniline ühend
F Tolueen 108-88-3 Aromaatne süsivesinik
G Dietüülamiin 109-89-7 Amiin
H Tetrahüdrofuraan 109-99-9 Heterotsüklilised ja eetriühendid
I Etüülatsetaat 141-78-6 Ester
J N-heptaan 142-85-5 Küllastunud süsivesinik
K Naatriumhüdroksiid 40% 1310-73-2 Anorgaaniline alus
L Väävelhape 96% 7664-93-9 Anorgaaniline mineraalne hape

Läbitungimise toimivustase märgib aega, mille jooksul ohtlik aine imbub täielikult läbi kinda.

Kaitseindeks Läbitungimise aeg
Klass 1 > 10 min
Klass 2 > 30 min
Klass 3 > 60 min
Klass 4 > 120 min
Klass 5 > 240 min
Klass 6 > 480 min

SHOWA ChemRest®

Maailmas on registreeritud üle 60 miljoni kemikaali (ja see arv suureneb pidevalt). Õigete kemikaalikinnaste leidmine on keeruline protsess. Selleks on vaja saada põhjalikult aru, milliseid kemikaale käsitsetakse, kuidas neid kasutatakse ja kui kaua puutuvad kindad nendega kokku.

SHOWA ChemRest® on kemikaalikindlate kinnaste otsingumootor, mis võimaldab kemikaalide nimetuste ja CASi numbrite järgi leida just õiged kindad. Otsingumootor on saadaval siin: http://www.showagroup.com/innovation/chemical-resistance . ChemRest® aitab teil leida parasjagu käsitsemisel oleva kemikaali jaoks sobivad kaitsekindad. Otsingumootorist leitud sobivate kinnaste kohta küsige palun hinnapakkumist becky@becky.ee .

Kinnaste hooldamine keemilises keskkonnas

• Enne kinnaste kätte panemist peske ja kuivatage käsi hoolikalt.

• Pikema kasutusvajaduse korral ärge kandke kindaid kauem, kui on soovitatud.

• Kontrollige regulaarselt, et kindad ei ole muutunud poorseks ega ilmutanud kulumismärke.

• Võimaluse korral keerake varrukas kinnaste peale, et vältida ainete kokkupuudet käsivartega.

• Enne kinnaste äravõtmist järgige kasutusjuhistes olevaid soovitusi.

• Teise kinda eemaldamisel ärge puudutage kinda pealisosa, vaid libistage sõrmed randme juurest kinda sisse ja tõmmake seejärel kinnas ära.

• Enne kinnaste uuesti kasutamist kontrollige, et mõlemad kindad on seest kuivad ega esine ühtegi kulumismärki.