MÜRA TÖÖKOHAL – KUIDAS KAITSTA OMA TÖÖTAJATE KUULMIST

Pikaajaline ja korduv kokkupuude kahjulikul tasemel müraga võib põhjustada kroonilisi tervisehäireid, mida tuntakse mürahäirete ehk mürast põhjustatud kuulmiskahjustustena (NIHL, Noise Induced Hearing Loss). Töötajate varustamine kuulmiskaitsetega võimalike mürakahjude puhuks töökohal on seadusest tulenev nõue.

Enamik meist elab mürarikkas maailmas. Harilikult puutume oma igapäevases elus kokku liiklusmüra ja valju muusikaga ning paljudes sotsiaalsetes situatsioonides ka vestlustega, mille puhul näib helinupp olevat põhja keeratud.  Seetõttu ei ole mitte mingiks üllatuseks, et töökohal olevat müratugevust on raske kõigest oletuste põhjal hinnata. Pikaajaline ja korduv viibimine liiga kõrge mürataseme käes võib aga põhjustada NIHLi, millel on väga tõsised ja pikaajalised mõjud: see on püsiv ja tagasipöördumatu. Kahjuks ei ole ise alati võimalik aru saada sellest, kas müratase töökohal on liiga kõrge või mitte ning sageli ei pruugi kahjulikud helid nendega kokkupuutumisel kahjulikena tunduda.

Tervise- ja Ohutusamet (HSE, Health and Safety Executive) pakub juhtnööre selle kohta, kuidas hinnata seda, kas müra töökohal probleemiks. Kui on, on esimeseks sammuks riskihindamise teostamine ja kuulmiskaitsete kasutusvajaduse kindlaksmääramine.

Nagu alati, tuleb töökohal järgida kontrollmeetmeid, kui töötajad puutuvad kokku võimalike riskidega. Hinnates võimalikke mürariske töökohal tuleb esmalt kindlaks teha, kas müra põhjuseid on võimalik kasutuses olevaid protsesse või seadmeid muutes vähendada või eemaldada. Kui see ei ole võimalik, on järgmiseks sammuks tehnilise kontrolli juurutamine müra vähendamiseks selle allikas või müra tõkestamine. Selle tegevuse hulka võivad kuuluda akustikakorpused, amortisaatorid, vibratsiooniisolatsioon ja ruumitöötlus. Viimaseks abivahendiks on isikukaitsevahendite (PPE), siinjuhul kuulmiskaitsete, kasutuselevõtt.

Kuidas müraohtu määrata ja müra töökohal mõõta

Kui müratase ületab 80dB(A), tuleb töötajad varustada kuulmiskaitsetega ning üle 85dB(A) müratasemete juures tuleb kuulmiskaitsete kasutamist rangelt nõuda. Müraprobleemi olemasolu tuvastamiseks on küll olemas rusikareeglid, kuid mürakontrolli puudutavad määrused (2005) ütlevad, et tööandja „hindab ja vajadusel mõõdab müratasemed, millega töötajad kokku puutuvad”. Määrustes ei ole selle teostamise viisid täpselt reglementeeritud, kuid ainuüksi isiklik arvamus ei ole piisav ning kasutada tuleks spetsiaalseid seadmeid. Müratasemete määramiseks saab kasutada lihtsat müraindikaatorit või põhjalikumate mõõtmiste jaoks keerulisemat müramõõturit või dosimeetrit.

Müramõõturid, nagu näiteks 3M Sound Detector SD-200, on suhteliselt lihtsad ning kasutatavad kõrgete müratasemetega piirkondade määramiseks. Teised 3M mõõdikud, näiteks SoundPro Sound Level Meter mõõdikud, on mõnevõrra keerulisemad ning neid kasutatakse ametlikes mürauuringutes. 3M dosimeetrid, nagu näiteks Edge Sound Level Meter, on mõeldud isiklikuks mürajälgimiseks ja indiviidi müraga kokkupuute mõõtmiseks; sellist seadet kannab töötaja selleks, et saada õiged andmed müratasemete kohta, millega ta kokku puutub. Dosimeeter mõõdab müratasemeid töötaja kuulmiskauguses ja liigub sinna, kuhu liigub töötaja. Seega on tegemist ideaalse mürataseme hindamise vahendiga töökohtadel, kus liigutakse ringi või kus müratasemed kõiguvad.

Kui vajadus HPE järgi on kindlaks tehtud ning vastavad reeglid kehtestatud, on HPE sobivuse kindlustamise parimaks praktikaks perioodiliste kontrolltegevuste läbiviimine. Muudatused töökohal, näiteks uute seadmete kasutuselevõtt või muudatused töökoha paigutuses, võivad mürataset mõjutada ning sel juhul tuleb läbi viia uued mõõtmised.

Kuidas valida kuulmiskaitsevahendeid (HPE)

HPE on mõeldud abivahendiks müra vähendamisel ohutule tasemele seda teatud ajaks summutades ning summutatuse õige astme saavutamine on oluline. Liiga vähesel summutamisel puutub kuulmiskaitsevahendi kandja endiselt müraga kokku ning liigne summutamine võib blokeerida liiga suure helihulga isoleerides kandja sel viisil keskkonnast või muutes häiresignaalide kuulmise võimatuks. Samuti on äärmiselt tähtis teada ja mõista seda, et erinevad mürariskid ja keskkonnad vajavad erinevat tüüpi kuulmiskaitsevahendeid.

Briti standard EN458 loeb kokkupuute müratasemega 75 kuni 80dB(A) ideaalseks ning 70-75dB(A) ja 80-85dB(A) aktsepteeritavaks. Müra üle 85dB(A) loetakse valjuks müraks, mis võib tõenäoliselt põhjustada kuulmiskahjustusi.

Kuulmiskaitsevahendi summutusvõime on suuresti erinev sõltuvalt mürasagedusest ning kuulmist kaitsva toote üldine efektiivsus sõltub vastavas müras sisalduvatest sagedusest.

Heli rõhutasemete mõõtmiseks kõrvas kuulmiskaitse kandmise ajal on kolm peamist meetodit: oktavriba analüüs, High, Medium, Low (HML, kõrge/keskmine/madal) meetod ning Single Number Rating (SNR, ühe arvu hinnang) meetod.

Oktavriba analüüs on kõige täpsem meetod, mis baseerub müra helirõhu taseme oktavriba mõõtmisel. See koos tootjapoolsete andmetega iga oktavriba summutamise kohta annab tulemuseks müra täpse hindamise kaitsevahendi kasutaja kõrvas. HML meetod nõuab A-sageduskorrektsiooniga (LA) ja C-sageduskorrektsiooniga (LC) mürarõhutasemete mõõtmist. Kuulmiskaitse tootja poolt antud HML väärtuseid saab kasutada vajaliku kaitse hindamisel. SNR meetod nõuab C-sageduskorrektsiooniga (LC) mürarõhutaseme mõõtmist. Efektiivse A-sageduskorrektsiooniga mürarõhutaseme kõrvas saab lahutades tootjapoolsetest andmetest saadud SNR väärtuse LC väärtusest (LA = LC – SNR).

Lisaks mõistmisele, et erinevad töömüraohud ja töökeskkonnad nõuavad erinevat tüüpi kuulmiskaitset, on samaväärselt tähtis ka kuulmiskaitsete kokkusobivus teiste isikukaitsevahenditega. Kui töötamiseks on vajalik ka kaitsekiiver või kaitseprillid, peavad kaitsevahendid toimima koos tervikuna, sest vastasel juhul tekib oht, et üks vahend võib vähendada teise vahendi toimet. See võib mõjutada ka mugavust ning, mis kõige olulisem, valitud HPE peab olema mugav selleks, et selle kasutaja vahendit vajaduse korral alati ka kasutaks.

Koolitusvajadused

Määruste kohaselt peavad tööandjad tagama töötajatele informatsiooni, juhendamise ja koolitused. Põhimõtteliseks vajaduseks on kindlustada see, et töötajad saavad aru oma HPE mittekasutamise ja hoidmise võimalikest mõjudest nende tervisele. Neil on vaja mõista, millise tasemega riskidega nad võivad kokku puutuda, millest need on tingitud ning nende võimalikke mõjusid ja tagajärgi.

Eluliselt tähtis on selgitada töötajatele, et ainult 100 protsenti vastavust annab täieliku kaitse. Kui töötaja eemaldab HPE kasvõi väga lühikeseks ajaks, puutub ta kohe kokku kahjuliku müraga ning kaitsetase on oluliselt väiksem. HPE kasutamine ainult 90% vajalikust ajast tähendab näiteks seda, et kaitsevahendi kasutajal puudub kaitse täielikult.

Kuulmiskaitse valideerimine

Määrused sätestavad, et HPE kasutamine peab olema nõutav müratasemetel üle 85dB(A), kuid testimata on raske hinnata seda, millisel tasemel kaitset kaitsevahend selle kasutajale pakub. Oleme juba käsitlenud heli summutustasemete kirjeldamise erinevaid meetodeid, kuid need võivad helisageduste puhul olla väga erinevad. HPE üldine efektiivsus sõltub intsidentheli sagedussisust ning mitte kõik ei saavuta ühesuguse varustusega ühesugust summutustaset. Lisaks sellele on HPE kaitseaste väiksem, kui varustust ei kasutata õigesti.

Nendel põhjustel soovitatakse rakendada „pärismaailma” faktorit 4dB(A), mis tähendab seda, et HPE tegeliku kaitsetaseme arvutamisel tuleks varustuse tootja poolt nimetatud eeldatavast summutusväärtusest (SNR) lahutada 4dB(A). Ka selle „pärismaailma” faktori rakendamisel tuleb kaaluda mitmeid teisi asjaolusid, mis muudavad kasutustesti vajalikuks.

HPE kinnitustest ei ole seadusega nõutav, kuid seda tuleks lugeda heaks tavaks. Näiteks võimaldab 3M E-A-Rfit Validation System anda tööandjatel töötajatele informatsiooni näiteks selle kohta, kui efektiivne on kõrvatroppide kasutamine. Süsteem valideerib objektiivselt iga töötaja isikukaitsetaseme kasutades spetsiaalseid 3M kõrvatroppide sondiga versioone selleks, et genereerida individuaalne isiklik summutusmäär (PAR, Personal Attenuation Rating).  See annab omakorda pildi sellest, kui efektiivne on HPE selle konkreetse kasutaja jaoks.  Väärtusi saab kiiresti ja hõlpsalt võrrelda erinevate toodete vahel, et selgitada välja kõige paremini sobiv toode. Samuti on võimalik genereerida teisi kvantitatiivseid andmeid, et analüüsida helirõhku kuulmekanalites ning saada täpsed ja personaliseeritud tulemused, mis ei põhine pelgalt kasutajapoolsel tagasisidel.

Müra töökohal on möödapääsmatuks tõsiasjaks paljudes töökeskkondades ning võib mõjuda hävitavalt töötajate kuulmisele ning lõpptulemusena nende tervisele ja elukvaliteedile. Selle riskiga võivad kokku puutuda kõik ning kuna me ei saa loota sellele, et meie keha annab meile märku võimalikust probleemist müratasemetega, tuleb töötajate kuulmise kaitseks paika panna õige varustus ja protseduurid.

Allikas: 3M Eesti OÜ

Meie kauplus ja kontor

Laki tänava kaudu lähenedes sõitke läbi Laki 30 kangialuse ca 100m, pärast mida näete vasakul mändide all meie poodi.

VÕI

Kadaka teelt tulles tuleb sissepööre teha Cramo hoovi ja sõita otse ca 100m.

Ava täpne kaart

Soovid küsida?

Kirjuta meile!

Aitame hea meelega!

Edasta meile kontaktivormi kaudu oma küsimus või mure ja meie eksperdid võtavad teiega võimalikult kiiresti ühendust.

Kohese vastuse soovi korral helista: (+372) 670 6880