Footon isetumeneva keevitusmaski kasutusjuhend

Käesolev kasutusjuhend hõlmab keevitusmaski Footon mudeleid 718G PRO, 858E PRO ja Panor D.

Tähelepanu!

Isetumenev keevitusmask kaitseb tavapärases keevitamise situatsioonis silmi ja nägu sädemete, pritsmete ja kahjuliku kiirguse eest. Isetumenev filter muutub keevitamise alustamisel automaatselt heledast olekust tumedaks ning naaseb keevitamise lõppedes taas heledasse olekusse. Isetumeneva filtriga keevitusmaskid on valmis koheseks kasutamiseks. 

NB! eemaldage keevitusfiltri kaitseklaasidelt, nii maski välis- kui ka siseküljelt, kaitsekiled! 
Enne keevitamist on tarvis reguleerida pearihm ning valida oma keevitustingimustele sobilikud sätted.

Hoiatus!

 • Isetumenev keevitusmask ei ole sobiv gaasikeevituse ja gaasiga lõikamise puhul.
 • Ärge kunagi asetage maski ega isetumenevat filtrit kuumale pinnale.
 • Ärge avage ega rikkuge isetumenevat filtrit.
 • Käesolev isetumeneva filtriga keevitusmask ei taga kaitset tugevate löögiohtude eest. 
  Lihvimisel võib kasutada ainult lihvimisreziimi omavat maski.
 • See mask ei taga kaitset lõhkeseadeldiste või sööbivate vedelike eest.
 • Ärge teostage filtri või maski juures muudatusi, kui seda käesolevas kasutusjuhendis ette pole nähtud. Kasutage ainult käesoleva kasutusjuhendi poolt ettenähtud varuosi. Omavolilised muudatused ja varuosad tühistavad garantii ning võivad tuua kaasa kehavigastuse ohu kasutajale.
 • Kui mask ei peaks keevitamisel tumenema, siis lõpetage koheselt keevitamine ning võtke ühendust töödejuhataja või kohaliku edasimüüjaga.
 • Ärge peske filtrit vee sees.
 • Välitge kondenseeruva niiskuse tekkimist filterelemendi sees. Vajadusel viige mask kuivama kuiva, toatemperatuuril olevasse ruumi.
 • Ärge kasutage filtriekraani või maski osade juures ühtegi lahustit.
 • Kasutage temperatuurivahemikus -5° C kuni +55° C. Madalam temperatuur aeglustab tumenemiskiirust.
 • Hoidke filtrit vedelike ja mustuse eest.
 • Puhastage filtri pinda regulaarselt; ärge kasutage tugevaid puhastuslahuseid. Hoidke sensoreid ja päikeseelemente alati puhtana, kasutades puhastamiseks määrdumata ebemevaba lappi.
 • Vahetage regulaarselt kriimustatud, täksitud eesmist katteläätse. Ärge kunagi püüdke avada filtrikassetti. 

Ülaltoodud hoiatuste eiramine ja/või kasutusjuhiste mittetäitmine võib endaga kaasa tuua tõsiseid kehavigastusi.

LEVINUMAD PROBLEEMID JA LAHENDUSED

 • Peapael on ebaühtlaselt seatud ning silmade ja filtriläätse kaugus on ebavõrdne. 
  Seadke peapael uuesti, et vähendada filtri ebakorrapära.
 • Isetumenev filter ei tumene või vilgub
  Esilääts on määrdunud või kahjustatud. Vahetage kattelääts ära.
  Sensorid on määrdunud. Puhastage sensorite pind.
  Patarei on tühi. Vahetage patarei.
  Keevitusvool on liiga madal. Pange tundlikkuse nupp (SENSITIVITY) lüliti asendisse “HIGH”.
 • Aeglane reaktsioon. Töötemperatuur on liiga madal. Ärge kasutage temperatuuril alla -10°C.
 • Halb nähtavus. Eesmine/seesmine kattelääts ja /või filter on määrdunud. Vahetage lääts.
  Põhjuseks võib olla ka ebapiisav valgustatus või veeauru kondenseerumine maski sisemisele läätsele (udu teke).
  Määratud on eabõige tumeduse aste. Muutke tumeduse astet väiksemaks ehk heledamaks.
 • Mask libiseb ära. Peavõru on valesti reguleeritud. Reguleerige peavõru parajaks.

Hoiatus

Kasutaja peab koheselt lõpetama keevitusmaski kasutamise, kui eelpool nimetatud probleeme ei ole võimalik lahendada. Võtke ühendust edasimüüjaga.

Kasutusjuhised

 • Isetumenev keevitusmask on koheseks kasutamiseks valmis, kuid enne selle kasutamist peab seda täpse sobivuse tagamiseks reguleerima ning määrama ka reaktsiooniaja, tundlikkuse ja tumedusastme.
 • MASKI SOBIVUSE REGULEERIMINE
  Peapaela üldpikkust saab suurendada või vähendada, keerates peapaela taga olevat nuppu. Nupu keeramiseks tuleb nupp sisse suruda ja seejärel pöörata. Seda on võimalik teha maski peas kandes ning see võimaldab seada täpselt sobivat pinget, et mask kindlalt peas püsiks ja liialt ei pigistaks.
 • Kui peapael on liiga kõrgel või madalal vastu teie pead, siis reguleerige rihma, mis asetseb teie pealae kohal. Selleks vabastage paela ots, lükates kinnituspulga paela seest välja. Libistage paela kahte otsa vastavalt soovile suuremal või vähemal määral välja ning lükake kinnituspulk lähimast august läbi.
 • Proovige peapaela sobivust, tõstes ja sulgedes maski paar korda, kui see teil peas on. Kui peapael liigub kallutamise ajal, siis reguleeriga seda veel, kuni see on stabiilne.
 • MASKI JA NÄO VAHELISE KAUGUSE REGULEERIMINE
  1. Keerake lahti kontramutter, et reguleerida maski ja näo vahelist kaugust, kui mask on allalastud asendis.
  2. Lõdvendage peavõru kontramutreid mõlemal pool maski ja libistage seda näo suhtes lähemale või kaugemale. Oluline on, et mõlemad silmad oleks läätsest samal kaugusel. Vastasel korral võib tumenemise efekt olla ebaühtlane.
  3. Pinguldage kontramutrit uuesti, kui reguleerimine on lõpetatud.
 • TUMEDUSASTME VALIMINE
  Valige tumedusaste vastavalt keevitusviisile ja keevitusvoolu tugevusele.
  Keerake, olenevalt mudelist, maski küljel või maski sees olevat tumeduse reguleerimise nuppu “Shade” –  soovitud numbri peale.
  Tumedust saab reguleerida ka kasutamise ajal, liigutades potentsiomeetri juhtnuppu.
  NB! liiga heleda filtri kasutamine kahjustab silmi, kasuta suurimat tumedust millega on võimalik mugavalt tööd teha.
   
 • VIIVITUSE MÄÄRAMINE
  Kui keevitamine lõpetatakse, siis muutub vaateava automaatselt tumedast heledaks, kuid see toimub eelnevalt määratud viivituse järel, et kompenseerida eredat keevisõmbluse järelhelendust.
  Viivituse kestust saab vastavalt teie soovile määrata kasutades selleks tumenduskassetil olevat nuppu “Delay”. Short suunas on viivituse kestus lühem ja Long suunas on aeg pikem.
 • TUNDLIKUS
  Tundlikust (Sensitivity) saab määrata kõrgeks või madalaks, kasutades selleks tumenduskasseti taga olevat nuppu. Kõrge (High) – seadistus on normaalasend igapäevase kasutuse jaoks. Kui maski tööd segab liiga tugev ümbritsev valgus või teised lähedal asuvad keevitusseadmed, siis kasutage Madalat (Low) seadistust. 

HOOLDUS

 • VÄLIMISE KATTELÄÄTSE ASENDAMINE
  Vahetage eesmine kattelääts uue vastu, kui see on vigastatud (mõranenud, määrdunud või ära täksitud). Pistke oma nimetissõrm või pöial akna alumise serva avausse ning painutage akent ülespoole kuni see ühest servast lahti tuleb.
   
 • SEESMISE KATTELÄÄTSE ASENDAMINE
  Vahetage seesmine kattelääts uue vastu, kui see on viga saanud (mõranenud, määrdunud või ära täksitud). Pistke oma nimetissõrm või pöial akna ülemise serva avausse ning painutage akent ülespoole kuni see ühest servast lahti tuleb. ETTEVAATUST, et ei kriimustaks filterkassetti!
   
 • PUHASTAMINE
  Puhastage maski, pühkides seda pehme lapiga. Puhastage kasseti pindu regulaarselt. Ärge kasutage kangeid puhastuslahuseid. Puhastage sensoreid ja päikeseelemente denatureeritud piirituse ja puhta lapiga ning pühkige kuivaks ebemevaba riidetükiga. Välimist kaitseklaasi võib puhastada ka spetsiaalse aerosooliga, mis takistab keevituspritsmete klaasile kleepumist.

Varuosad

Keevitusmaskidele on saadaval järgmised varuosad: välimine kaitseklaas, sisemine kaitseklaas, peavõru, liitiumpatarei, higipael. Keevitusmaski sisse on võimalik asetada suurenduslääts, mis võimaldab detaile täpsimini näha. Suurendusläätsed on saadaval 1,00 kuni 2,50 dioptrit. Suurenduslääts asetatakse maski küljes olevate kinnitite abil sisemise kaitseklaasi peale.

Heaks kiidetud CE

Isetumenev keevitusmask vastab standarditele EU 2016/425, DIN EN 379:2003 + A1:2009.

Meie kauplus ja kontor

Laki tänava kaudu lähenedes sõitke läbi Laki 30 kangialuse ca 100m, pärast mida näete vasakul mändide all meie poodi.

VÕI

Kadaka teelt tulles tuleb sissepööre teha Cramo hoovi ja sõita otse ca 100m.

Ava täpne kaart

Soovid küsida?

Kirjuta meile!

Aitame hea meelega!

Edasta meile kontaktivormi kaudu oma küsimus või mure ja meie eksperdid võtavad teiega võimalikult kiiresti ühendust.

Kohese vastuse soovi korral helista: (+372) 670 6880