Esmaabivahendid vastavalt 2019.a Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele

1. jaanuarist 2019 kaotas kehtivuse sotsiaalministri 13. detsembri 1999. a määrus nr 82 „Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine“, mis sisaldas nõudeid ettevõtte esmaabivahenditele. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühidalt TTOS 2019) kohaselt peab tööandja töökohal tagama esmaabivahendite kättesaadavuse, sealhulgas tööülesannete täitmiseks kasutatavates autodes, traktorites, liikur- ja eritöömasinates.

Esmaabivahendid töökohal

Erinevad tööalased tegevused hõlmavad erinevaid ohte ja seega on töökeskkondades vaja erinevaid esmaabivahendeid. Mõned töökohad (nt kontorid, raamatukogud) on suhteliselt madala ohutasemega, samas kui teistel töökohtadel (nt tehased, ehitusplatsid) on tihti suurem oht või konkreetne oht. Seepärast sõltub vajaminevate esmaabivahendite nimekiri, kogus ja asukoht paljudest teguritest, sealhulgas ettevõtja suurusest, töötajate arvust, tekkivatest ohtudest, meditsiiniteenuste kättesaadavusest, töötajate hajutusest töökohal, isoleeritud töökohtades asuvatest töötajatest jne. Tööandja ülesanne on tagada vastavalt oma ettevõtte vajadustele sobivad esmaabivahendid sobivas koguses.

Esmaabivahendite asukoht

Esmaabivahendid peavad asuma töökohal kergesti ligipääsetavas kohas, mille asukoht peab olema märgistatud. Mootorsõidukis peab esmaabivahendite karp asuma kergesti kättesaadaval kohal. Välitöid tegevad töötajad peavad olema varustatud kaasaskantava esmaabivahendite komplektiga, mille sisu peab vastama tehtava töö ohtlikkusele.

Kemikaalide oht

Töökohal, kus riskianalüüsi alusel esineb söövitavate ja muude ohtlike kemikaalide nahale sattumise oht või naha põletusoht, peab olema juurdepääs voolavale kraaniveele. Selle asukoht peaks olema võimalikult lähedal ohtliku protsessi toimumiskohale.

Kui töökohal esineb võõrkeha või kemikaali silma sattumise oht, tagatakse võimalus silmaduši kasutamiseks. Silmaduši asukoht tuleb märgistada asjakohase ohutusmärgiga.

Kui töökohal esineb ohtliku aine riietele sattumise oht või riiete süttimise oht, peab kergesti ligipääsetavas kohas olema seade kannatanu kiireks veega loputamiseks või riiete kustutamiseks. Sellise seadme asukoht peab olema märgistatud asjakohase ohutusmärgiga.

Soovituslikud sisud potentsiaalse esmaabi vajaduse maandamiseks

Käesolev esmavahendite näidisloetelu on tööandjale abiks esmaabivahendite valikul. Tegemist on soovitusliku nimekirjaga ning see sisaldab vahendeid erinevate kehavigastuste korral esmaabi andmiseks. Sõltuvalt ettevõtte tegevuslaadist ja ohutasemest võib tööandja mõne esmaabivahendi jätta välja või vastupidi, hankida suuremad kogused. Esmaabivahendite kogus peaks olema selline, et katta ka suurema töötajate hulgaga ettevõtte või selle eraldi paikneva struktuuriüksuse potentsiaalne vajadus.

 

Toode Kuni 25 töötajat Üle 25 töötaja Sõidukile
Steriilne esmaabisideme pakend haavatampooniga (laius vähemalt 7,5 cm) 2 tk 4 tk 2 tk
Steriilne haavatampoon 7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
2 tk
2 tk
3 tk
3 tk
  –
2 tk
1 tk
Rullsidelaius 10 cm
Laius 14-15 cm
2 tk
2 tk
3 tk
3 tk
2 tk
2 tk
Haavaplaastrid (eri suuruses) min 24 tk min 36 tk min 12 tk
Haavaloputusvedelik
või
immutatud salvetid haavapuhastamiseks
pudel 100ml
või
min 5 tk
pudel 100ml
või
min 10 tk
pudel 50ml
või
min 5 tk
Rullplaaster (laius min 2,5 cm)
või 
Isekinnituv side
1 rull
või
1 tk
2 rulli
või
2 tk
2 rulli

 

Ühekordsed kaitsekindad lateksi- ja puudrivabad (erinevad M ja L suurused) 3 paari 6 paari 2 paari
Kolmnurkrätik (linasest riidest või muust vastupidavast materjalist) 1 tk 1 tk 1 tk
Käärid või turvalõikur 1 tk 1 tk 1 tk
Kunstliku hingamise mask 1 tk 1 tk 1 tk
Soojendustekk, min 210 x 160 cm 1 tk 1 tk 1 tk
Antiseptiline kätepuhastusvahend
või 
antiseptilised nahapuhastussalvettid
pudel 100ml
või
5 tk
pudel 100-250ml
või
10 tk
pudel 50-100ml
või
5 tk
Ühekordne isekülmuv külmakompress 1 tk 1 tk 1 tk
VASTAVALT VAJADUSELE
Põletushaavageel
või
põletushaava side (min 10×10 cm)
125 ml
või
2 tk
125 ml
või
2 tk
125 ml
või
2 tk
VASTAVALT VAJADUSELE
Silmaloputusvedelik (ühekordne ampull või sprei), kus silmadušš või kraanivee võimalus puudub.
20 ml x 3 tk
või
60 ml pudel
20 ml x 3 tk
või
60 ml pudel
Esmaabivahendie kasutamise piltjuhend
Esmaabi andmise piltjuhend
1 tk
1 tk
1 tk
1 tk
1 tk
1 tk

TTOS 2019 loetelule vastavad esmaabikomplektid

 

Esmaabikomplekt väikeettevõttesse või osakonda (kuni 25 inimest)

Esmaabikomplekt ettevõttesse või osakonda (üle 25 inimese)

Esmaabikomplekt sõidukitele, milles asub juhitöökoht

Esmaabikomplekt väikeettevõttele või osakonnale, milles töötab kuni 25 inimest

Esmaabikomplekti täitepakend ettevõttesse või osakonda (üle 25 inimese)

 

Vaata kogu meie esmaabivahendite valikut SIIN.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018014

Teksti allikas: www.smartlifesavers.com