Kinnaste keemilise vastupidavuse tabel

Keemilised ohud ei piirdu ainult keemiatööstusega. Mitmesugustes sektorites seisavad paljud tootjad silmitsi vähem agressiivsete toodete, näiteks õlid, happed, lahustid jne käitlemisel keemiliste ohtudega. Alljärgnev tabel toob välja erinevate kemikaalide toime neljale olulisele kaitsekinda valmistamisel kasutatud materjalile (PVC, nitriil, neopreen, lateks).

See tabel on mõeldud ainult üldpildi andmiseks. Kemikaalikinnastel võib olla erinev vastupidavus keemilistele ainetele, mis sõltub nt temperatuurist, kokkupuuteajast, keemiliste ainete kontsentratsioonist, kinda ehitusest ja paksusest jne. Alati on soovitatav teha esialgne test, et veenduda keemiakinda sobivuses.

SEE INFO ON ANTUD AINULT ÜLDISE TEABENA, EGA ANNA MEILE VASTUTUST SOBIVA KINDA VALIKUL. Kindavaliku peab tegema kompetentne isik, kes teab täpselt töötingimusi ja kinnaste kasutuspiiranguid.

★★★ Suurepärane
★★ Hea
Rahuldav
── Ei soovitata

 

Kemikaal PVC Neopreen Nitriil Naturaalne kumm (lateks)
3,4 dikloraniliin ── ── ★★
Akrüülnitriil ── ★★
Amino kõvendid ★★
Ammoniaak (leeliseline lahus) ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Ammooniumfosfaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★
Ammooniumhüdroksiid ★★★ ★★★ ★★★ ★★
Ammooniumkarbonaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Ammooniumkloriid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Ammooniumnitraat ★★★ ★★★ ★★★ ★★
Ammooniumsulfaat ★★★ ★★ ★★★ ★★
Amüülalkohol ★★★ ★★★ ★★★ ★★
Amüülatsetaat ── ★★
Aniliin (amiin) ── ★★ ★★
Antioksüfageaaltooted ★★★ ★★★ ★★
ASTM õli n° 1 ★★★ ★★★
ASTM õli nr 2 ★★ ★★★
Atseetaldehüüd ── ★★★ ★★
Atseetamiid ★★ ★★ ★★★
Atseetanhüdriid ── ★★★ ★★★ ★★★
Atsetoon ── ★★ ── ★★
Atsetüülalkohol ★★ ★★★ ★★★ ★★
Baariumkloriid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Baariumnitraat ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Banaaniõli ── ──
Bensaldehüüd ── ── ── ★★
Benseen (bensool) ── ── ── ──
Bensiin ── ★★ ★★★ ──
Bensüülalkohol ── ★★ ★★ ★★
Boorhape ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Broom ── ★★
Butaan ★★★ ★★★ ★★★ ──
Butüülalkohol ★★ ★★ ──
Butüülatsetaat ── ★★
Butüülhape ★★★ ★★★ ★★★ ★★
Butüülstearaat ★★ ★★ ★★
Clorox ★★ ★★ ★★
Diatsetoonalkohol ★★★ ★★ ★★
Dibensüüleeter ── ── ── ──
Dibutüüleeter ── ★★ ★★★ ──
Dibutüülftalaat ★★★
Dietanoolamiin ★★★ ★★★ ★★★
Difenüül ── ── ── ──
Difenüüloksiid ── ── ── ──
Diislikütus ★★ ★★★ ★★★ ──
Dimetüülformamiid ★★ ── ★★★
Dioksaan ── ★★★ ★★ ★★
Dioktüüleeter ── ★★ ★★ ──
Dioktüülftalaat ──
Eeter ── ★★★ ★★★
Elavhõbekloriid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Etüleendiamiin ★★
Etüleendikloriid ── ── ──
Etüleendikloriid (kloorilahusti) ── ──
Etüleenglükool ★★★ ★★★ ★★★ ★★
Etüleenkloriid ★★
Etüülalkohol (etanool) ★★ ★★ ★★ ★★
Etüülamiin ★★★ ★★ ★★ ★★
Etüülatsetaat ── ★★
Etüülbenseen ── ★★ ──
Etüülformiaat ── ★★
Etüültrikloriid ── ── ──
Fenoolhape ★★ ★★★ ★★
Fluor ★★ ★★
Formaldehüüd ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Fosforhape (kuni 85%) ★★★ ★★★ ★★ ★★★
Fotovannid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Freoon (11 – 12 – 21 – 22) ★★ ──
Glükool ── ★★ ★★ ──
Glütserool (glütseriin) ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Heksaan ★★ ★★ ★★★ ──
Heptaan ★★★ ★★ ★★★ ──
Hüdrasiin ★★★ ★★ ★★
Isobutüülalkohol ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Isooktaan ── ★★★ ──
Isopropüülalkohol (sopropanool) ★★ ★★ ★★ ★★
Isopropüüleeter ── ★★ ★★★
Jood ── ★★
Jää-äädikhape ★★★ ★★ ── ★★
Kaaliumatsetaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kaaliumfosfaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kaaliumhüdroksiid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kaaliumjodiid ── ★★★ ★★★ ★★★
Kaaliumkloriid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kaaliumnitraat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kaaliumsulfaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kaaliumtsüaniid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kaaliumvesinikkarbonaat ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kalamaksaõli ★★ ★★★ ★★
Kaltsiumatsetaat ★★★ ★★★ ★★★
Kaltsiumfluorofosfaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kaltsiumhüdroksiid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kaltsiumhüpoklorit ★★★ ★★ ★★ ★★
Kaltsiumkloriid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kaltsiumnitraat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kaltsiumtsüaniid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Kloor ★★★ ★★
Kloroatsetoon ──
Klorobenseen ── ──
Kloroform ── ──
Kookosõli ★★ ★★★ ★★
Kreosoolõli ★★ ★★ ★★ ★★
Kreosoot ★★ ── ★★★ ──
Kresool ── ★★
Kroomhape ★★★ ★★
Ksüleen ── ★★ ──
Kumeen ★★ ★★ ★★★ ──
Kütteõli ★★★ ★★ ★★★ ──
Kütused ★★ ★★ ──
Lahusti 1, 2, 3, 73, 74 ★★ ★★ ★★ ★★
Lahustibensiin ── ★★ ★★★ ──
Lahustid Stoddards ── ★★ ★★★
Lahustilakk ★★ ★★
Lambiõli ★★ ★★ ★★ ──
Lauriinhape ★★ ★★★ ★★★
Linaseemneõli ★★★ ★★★ ★★★ ──
Linoolhape ★★ ★★★ ★★★
Loomarasv ★★ ★★★ ★★★ ──
Lubi ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Lõikamisõli ★★ ★★★ ★★★ ──
Lämmastikhape (kontsentratsioon) ★★★ ── ── ──
Lämmastikhape (kuni 20%) ★★★ ★★
Magneesiumhüdroksiid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Magneesiumkloriid (18%) ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Magneesiumnitraat ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Magneesiumoksiid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Maleiinhape ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Masinaõli ★★★ ★★ ★★★
Metüleenkloriid ★★ ★★★ ──
Metüülalkohol (metanool) ★★★ ★★ ★★ ★★
Metüülamiin ★★★ ──
Metüülaniliini ★★★ ★★★
Metüülatsetaat ── ★★
Metüületüülatsetoon ── ★★ ── ★★
Metüülformiaat ── ★★
Metüülisobutüülketoon ── ★★ ── ★★
Metüülmetakrülaat ★★ ★★ ★★
Metüülsalitsülaat ★★
Metüültselluloosi lahus ── ★★ ★★ ★★★
Monobromobenseen ── ── ── ──
Monoetanoolamiin ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Monoklorobenseen ── ── ── ──
Morfoliin ★★ ★★ ★★
Männiõli ★★★ ── ──
Määrdeõli ★★★ ★★ ★★★ ──
Naatriumboraat ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Naatriumfosfaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Naatriumhüdroksiid (naturaalne sooda) ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Naatriumhüpoklorit (valgendi) ★★★ ★★ ★★ ★★
Naatriumjodiid ── ★★★ ★★★ ★★★
Naatriumkarbonaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Naatriumkloriid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Naatriumnitraat ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Naatriumsilikaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Naatriumsulfaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Naatriumtsüaniid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Naatriumvesinikkarbonaat ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Naatriumvesiniksulfit ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Naftaleen ── ★★ ──
Naftasaadused ★★★ ★★★ ★★★
Nafteenhape ★★ ──
N-butüül amiin ★★
Nikkelkloriid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Nikkelsulfaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Nitraat väävelhape (kontsentratsioon) ★★★ ── ── ──
Nitrobenseen ── ★★
Nitrometaan ── ──
Nitropropaan ── ★★
Oksaalhape ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Oleiinhape ★★★ ★★★ ★★★ ★★
Oliiviõli ★★★ ★★★ ★★★ ★★
Palestiinhape ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Parafiin ★★ ★★ ★★ ★★
Parkimislahused (kroom alum) ★★ ★★ ── ──
Pentaan ★★ ★★★ ──
Perkloriidhape ★★★
Perkloroetüleen ★★ ──
Petrooleum ★★★ ★★ ★★★ ──
Piimhape ── ★★★ ★★
Pikriinhape ★★★ ★★★ ★★
Plastifikaatorid ★★★ ★★★ ★★★
Pleegitusaineid ★★★ ★★★ ★★★ ──
Pliisulfaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Propaan ★★★ ★★★ ★★★ ──
Propüleendikloriid ── ── ──
Propüülalkohol ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Propüülatsetaat ★★ ★★★
Puidu kaitseõli ★★ ★★
Puupiiritus ★★ ★★★ ★★ ★★★
Puuvillaseemneõli ★★★ ★★★ ★★
Raudkloriid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Raudnitraat (kuni 10%) ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Riitsinusõli ★★★ ★★★ ★★
Sidrunhape (kõik kontsentratsioonid) ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Sipelghape ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Sojaõli ★★ ★★★ ★★
Steariinhape ★★★ ★★ ★★★
Stüreen ── ──
Söe aromaatne destillaat ★★ ──
Süsihape (kontsentratsioon) ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Süsinikbisulfiid ── ── ★★★ ──
Süsinikdisulfiid ★★ ──
Süsinikhappe lahused ★★ ★★
Süsiniktetrakloriid ── ── ★★ ──
Süsiniktetrakloriid (kloriid lahusti) ★★ ★★★ ──
Tannikhape ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Teraviljaalkohol ★★ ★★★ ★★ ★★★
Tetrahüdrofuraan ★★ ──
Tinakloriid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Tinakloriid (10%) ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Tolueen ★★ ★★ ──
Tributüülfosfaat ── ★★★
Trietanoolamiin ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Trifenüülfosfaat
Trikloroetüleen ── ★★ ──
Trinitrotolueen ★★★ ★★★ ★★★
Tritsüülfosfaat ── ★★
Trükivärv ★★★ ★★★ ★★
Tsinkkloriid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Tsinksulfaat ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Tsükloheksaan ★★★ ★★ ★★★ ──
Tsükloheksanool ── ★★ ★★ ★★
Tsükloheksanoon ── ──
Turbiiniõli ★★ ★★ ★★★ ──
Tärpentin ★★★ ── ── ──
Umbrohumürgid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Vasksulfaat ★★ ★★★ ★★★ ★★★
Vesinikbromiidhape (40%) ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Vesinikfluoriidhape ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Vesinikkloriidhape ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Vesinikperoksiid ★★★ ★★ ★★ ★★
Vesinikperoksiid ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
White Spirit ★★ ★★★
Viinhape ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
Värvaine lahused ★★ ★★ ★★★ ★★
Värvid ★★★ ★★★ ★★★ ──
Värvieemaldajad ★★ ★★ ★★★ ★★
Värvivedeldaja ★★ ★★
Väävelhape (56%) ★★★ ★★ ★★ ★★
Väävelheeter ★★ ★★★ ★★★ ★★

 

Tekkis küsimusi? Võta meiega ühendust!

Vaata meie kemikaalikinnaste valikut siit!

Loe täpsemalt, kuidas kemikaalikinnast valida.