Meist

Becky AS Tööohutuskeskus on aastast 1993 tegutsev töökinnaste, -riiete, turvajalatsite ja isikukaitsevahendite hulgi- ja jaemüügiga tegelev ettevõte, mis põhineb 100% eesti kapitalil. Tallinnas Laki 30A asub Becky kauplus-ladu, kus on ca 500 m2 kaubandus- ja ca 2500 m2 laopinda.

Becky AS Tööohutuskeskusel on üle 50 koostööpartneri ja tarnija üle terve Euroopa ja Aasia, nende hulgas 3M, Jalas, Euro Protection, ProJob, Showa, Honeywell, MTS, Portwest, Sievi, Dupont jne. Põhilised kliendid on jae- ja hulgikaubandusettevõtted ehitusmaterjalide, aiakaupade ja isikukaitsevahendite sektoris, tootmis-, töötlus- ja ehitusettevõtted, riigiasutused jt.

Becky AS Tööohutuskeskus on isikukaitsevahendite müügi alal suunda näitav ja juhtiv ettevõte Eestis. Meie tugev positsioon põhineb võimel ühildada tegevusala tundmine, personali professionaalsus, kiire teenindus ja tarne, väga lai ajakohane kaubanomenklatuur ning kliendikesksus.

 

BECKY AS kvaliteedialased juhtpõhimõtted

Becky AS tegevuse üldiseks eesmärgiks on aidata tagada tervislik ja ohutu töö- ja elukeskkond, nõustades asjatundlikult kliente ja pakkudes neile kvaliteetseid tööohutustooteid ning teenuseid. Selliselt toimides tagatakse ka ettevõtte majanduslik edukus ja areng vastavalt ettevõtte strateegilistele eesmärkidele.

Becky AS tegevuse üldise eesmärgi saavutamiseks juhindume järgmistest põhimõtetest:

  • Tagada toodete ja teenuste vastavus klientide nõuetele ning ootustele;
  • Järgida oma tegevuses õigusaktide nõudeid;
  • Õppida tehtud vigadest ja teha kõik mis võimalik nende vältimiseks tulevikus;
  • Välja selgitada ettevõtte tegevusega ja teenustega seonduvad riskid ja võimalused ning rakendada vastavaid meetmeid riskide leevendamiseks ja võimaluste ärakasutamiseks;
  • Järjepidevalt parendada osutatavaid teenuseid ja tooteid, arvestades klientide ja teiste huvipoolte vajadusi ning ootusi;
  • Järjepidevalt parendada ettevõtte toimimist ja kvaliteedijuhtimissüsteemi;
  • Toetada töötajate arengut ja nende tööalaste teadmiste ning oskuste täiendamist;
  • Seada sisse ja alal hoida pikaajalisi vastastikku kasulikke suhteid klientide, tarnijate ja teiste huvipooltega.

Nimetatud põhimõtted on aluseks kvaliteedialaste eesmärkide kindlaks määramisel ja saavutamise planeerimisel.

Kõik ettevõtte töötajad on kohustatud andma oma panuse kvaliteedialaste juhtpõhimõtete elluviimiseks ning klientide ja teiste huvipoolte rahulolu suurendamiseks.

 

Jaanus Kuusk, tegevdirektor, 10.02.2017