Esmaabikorraldus ettevõttes

Esmaabikorraldust ettevõttes reguleerib 1999. aastal vastu võetud Sotsiaalministeeriumi määrus nr. 82 ja aastal 2000 vastu võetud Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe määrus nr 80. (Eesti Vabariigis kehtiv määrus erineb teistes Euroopa Liidu riikides kehtivatest regulatsioonidest)esmaabi_ettevottes

Määrus kohustab ettevõtjat järgnevas:

1. Koolitama esmaabiandjaks määratud isiku 1 kuu jooksul alates tema määramisest ja suunama täiendkoolitusele iga 3 aasta tagant.

2. Soetama esmaabikomplekti(d) ettevõttesse, selle eraldiasetsevatesse struktuuriüksustesse ja ettevõtte omanduses olevatesse sõidukitesse ning ajakohastama neid regulaarselt.

3. Lisama nähtavatesse kohtadesse järgneva informatsiooni (saadaval kleebistena):

– Esmaabivahendite asukoht – valge rist rohelisel taustal.

– Esmaabiandjaks määratud isiku nimi, asukoht ja telefon.

– Info esmaabi andmisest, 112 kleebise õnnetusest teatamiseks

 

Kuidas valida esmaabivahendeid?EA kuni 25 vutlar
Määrus nr. 82 sätestab, et igas ettevõttes ja eraldiseisvas struktuuriüksuses peab olema esmaabikomplekt ja lisaks peab olema komplekt ka sõidukis.

Miiniumnõuetele vastavad komplektid jagunevad järgmiselt:

1. Ettevõte või ettevõtte eraldiseisev struktuuriüksus, milles on alla 25 inimese (väikeettevõte)

2. Ettevõte või ettevõtte eraldiseisev struktuuriüksus, milles on üle 25 inimese (ettevõte)

*Soovitatav on üks komplekt iga 25 inimese kohta (juhul, kui osakonnas või ettevõtte ruumis on näiteks 75 inimest)

3. Sõiduautod ja väikebussid

4. Veoautod ja Bussid

 

Miinimumnõuetele vastavaid esmaabikomplekte on võimalik tellida tavaliselt:EA kuni 25 karp

1. Täitepakendina olemasolevale esmaabikapile

2. Pehmes nailonkotis / vutlaris

3. Seinalekinnitatavas ja kaasaskantavas kohvris

 

Erijuhud ja lisavahendid:

1. Ehitusbrigaad, kelle vahendid on väikebussis

Lisaks kohustuslikule “Veoautod ja Bussid” komplektile, peab olema lisaks ka ettevõttele mõeldud esmaabikomplekt.

– Soovituslik on soetada endale esmaabikott, millesse mahuvad mõlemad esmabikomplektid ära.

– Ideaalis võiksid need jääda kumbki oma pakenditesse juhuks, kui kontroll peaks revideerima.

– Esmabikotti väiks täiendada muude esmaabivahenditega, mis vastaksid Teie tööst tulenevatele riskidele.

2. Suurettevõte (tööstus)

Igas osakonnas (korrus, korruse sektsioonid, mis on eraldatud kood/kaart ustega või eraldi hooned) peab olema vastavalt töötajate arvule miinimumnõuetele vastav esmaabikomplekt + lisavahendid vastavalt iga osakonna riskidele (mõnes osakonnas on näiteks suurem silmavigastuse oht ja teises suurem muljumisoht). Suurettevõttes peaks olema esmabiandja juures mobiilne esmaabikott professionaalsemate vahenditega (kaelalahased, rohkelt sidematerjali, põletussidemeid, elustamisvahendeid jms) ning ka mobiilne kanderaam, et võimalusel ohver kiirabi tulekuks pääslasse transportida.

3. Niisked keskkonnad

Niisketes tööruumides on soovitatav kasutada niiskuskindlaid (plastikust) esmaabijaamu või niiskuskindlaid esmaabikotte, et esmabivahendid säiliksid ja oleksid esmaabiandmise korral täiesti funktsioneerivad.

4. PõletusvahendidEA hydrogel

Soovitame hankida iga esmaabikomplektiga kaasa ka põletusesmaabiks sobivad vahendid. Põletus on selline vigastus, mis eeldatavalt peaks juhtuma vaid eririskiga töökohtadel, kuid liigagi sageli juhtub seda just kontorite köökides. Kõige universaalsem vahend on Burnshield 125 ml, mida võib kasutada kõikvõimalike põletuste esmaabiks.

 

Esmaabivahendite täiendamine
Omage regulaarselt ülevaadet oma esmaabivahendite üle. Selleks, et see lihtsam oleks:

– Keskmiselt tuleks uuendada 80% esmaabikomplektist iga 3 aasta järel.EA plautomaat

– Täiendage esmaabivahendeid komplektselt, siis komplekt säilib /aegub tervikuna enam-vähem ühel ajal ja te ei pea iga kuu ükskute toodete säilivusaegu jälgima.

– Soetage endale varguskindel plaastriautomaat, mis on eraldiseisev esmaabikapist. Plaastrid on kõige kiiremini aeguvad, enim kasutatavamad ja ka varastatuimad vahendid esmaabikapis.

 

Esmaabivahendite paigutamine ja sildistusEA kapp
1. Nailonkoti korral hoitakse komplekti tavaliselt riiulis, laua sahtlis, köögikapis vms kohas. Sellisel juhul märkige kleebisega “valge rist rohelisel taustal” esmaabikomplekti asukoht, kleepides risti nähtavasse ja arusaadavasse kohta.

2. Kohver, esmaabikapp, esmaabijaam knnitatakse seinale. Kindlasti tuleks see kinnitada kõigile ligipääsetavasse kohta. Kleebis kinnitage kas kapi / kohvri / jaama esiküljele või selle kõrvale.

3. Kui Teil on rohkem vahendeid kui miinimumnõue ette näeb, siis tuleb hankida suurem esmaabikapp või esmaabikott. Sildistus peaks olema sama mis eelnevate variantide korral. (Näiteks: kui esmaabikott asub esmaabiandja kontoris, siis võiks kinnitada kleebise selle kontori uksele. )

Silt “Esmaabiandmise eest vastutab” tuleb kinnitada kõige käidavamasse ja ligipääsetavamasse kohta (soovitatavalt fuajeesse, üldkasutatavale stendile või sekretäri laua juurde).

Silt “112 – teatamine õnnetusest” tuleks kinnitada üldkasutatavate telefonide juurde või esmaabivahendite juures oleva lähima telefoni juurde.

 

Lugege lisaks esmaabi korralduse kohta ettevõtetes järgnevatelt linkidelt:

Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine: https://www.riigiteataja.ee/akt/81146

Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/23105

Teksti allikas: www.smartlifesavers.com